Kezdőlap

Rab Gusztáv, Rohoska József (Sárospatak, 1901. máj. 14.Dreux, Franciao., 1963. jan. 4.): író, újságíró. Bp.-en jogot hallgatott, 1923-ban, tanulmányait abbahagyva a Világ, 1926-tól az Est-lapok munkatársa lett. A fehérterror rémtetteit, a frankhamisítás ügyét szellőztető bátor cikkei tették nevét ismertté, majd a Pesti Naplóban publikált Hitler-ellenes riportsorozata. A harmincas évek vége felé azonban szakított a baloldallal, s 1939-ben a Pest c. kormánylapnál lett vezércikkíró, majd politikai rovatvezető. 1941-ben németellenes magatartása miatt a nyilasok letartóztatták. 1945 után Belvedere c. regényének irredenta részletei és a Pestnél vállalt szerepe miatt 2 évre eltiltották az újságírástól. 1949-től 1956-ig a Keleti-főcsatorna építésénél földmérő. 1958-ban Franciao.-ba távozott. Az Amerika Hangja rádióadó kulturális munkatársa volt. Riportokat, elbeszéléseket, regényeket írt. Regényeit külföldön is magyarul írta. Megjelentek, angolul és hollandul is, írásainak többsége azonban a korában divatos szerelmi lélektani lektűr körébe tartozik. – F. m. Mocsárláz (r., Bp., 1923); Mentont ajánlanám (r., Bp., 1938); Diana társadalma (r., Bp., 1939); Belvedere (r., Bp., 1940); Rokonok és ismerősök (r., Bp., 1941); Keleti pályaudvar (r., Bp., 1941); Miért, Dániel? (r., Bp., 1942); Éji lepke (r., Bp., 1944); Mennyei avatás (r., Bp., 1944). – Irod. Schöpflin Aladár: Nyugat (1924); Kardos László: Nyugat (1938); Galambos Gruber Ferenc: Katholikus Szle (1940).