Kezdőlap

Rácz Béla (Szerep, 1862. dec. 21.Szerep, 1944): paraszttudós, népművelő, polihisztor. Földműves családból származott, maga is iskolázatlan földműves, utóbb kerékgyártó. Megalakította falujában a Hangya Szövetkezetet, majd a hitelszövetkezet ig.-ja lett. Népkönyvtárat alapított, lakásán kultúrelőadásokat, irodalmi felolvasásokat tartott. Foglalkozott méhészettel, madártannal, a sárréti madárvilággal, meteorológiával. Levelezett Herman Ottóval, aki személyesen is felkereste. Több mint négy évtizeden át jegyezte fel meteorológiai megfigyeléseit. Adatanyagát kötetekbe rögzítette és folyamatosan elküldte a Meteorológiai Intézetbe. Az Intézet archívuma sokszáz kötete kéziratát őrzi. Levelező tagja volt a Földrajzi Társaságnak és az Ornitológiai Intézetnek. – Irod. Fábián Gyula: A Sárrét paraszttudósa. Emlékezés R. B.-ra (Alföld, 1972. 10. sz.).