Kezdőlap

Rácz Béla, 1919-ig Katz (? , 1888? , 1942): ügyvéd. Nagyváradon nyitott ügyvédi irodát, a polgári demokratikus forradalom alatt Bihar vm. kormánybiztosa volt. A Tanácsköztársaság idején a nagyváradi direktórium, majd Bp.-en a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, 1938-ig a szovjet sajtóiroda (TASZSZ) munkatársa. Ausztria megszállása után Londonba költözött, a Nagybritanniai Szabad Magyarok Egyesületének vezetőségében dolgozott. – F. m. Vörösök és fehérek 70 év előtt. Az 1848/49-iki magyar ellenforradalom (Wien, 1920); Kereszténység és rabszolgaság (Wien, 1922).