Kezdőlap

Ráday Gedeon, gróf (Pest, 1829. jún. 16.Bp., 1901. nov. 29.): nagybirtokos, királyi biztos. Jogi tanulmányait Kecskeméten végezte. 1847-ben Pest vm.-hez került, 1848-ban a belügymin.-ban fogalmazó volt. Részt vett a szabadságharcban, Mészáros Lázár, Dembinski Henrik és Bem József segédtisztje volt. A fegyverletétel után családi birtokain gazdálkodott. 1861-ben és 1865-től a főrendiház tagja, 1865 – 68-ban jegyzője. 1867-ben a belügymin.-ban osztálytanácsos és a rendőri osztály főnöke lett. 1869-ben az alsó-tiszai vidék közbiztonságának királyi biztosa az ún. „betyárság” felszámolására. Ezt végre is hajtotta, de kíméletlensége s a foglyokkal való embertelen bánásmódja több ízben volt parlamenti interpelláció tárgya. Megbízatását 1871 végén visszavonták. 1872-ben ogy.-i képviselő, honvédelmi min. tanácsos. 1893-ban ment nyugdíjba. – Irod. Edvi Illés Károly: Gr. R. G. (Jogállam, 1902); Nagy Czirok László: A R. kor s a szegedi vár titkai (Kiskunhalas, 1962). – Szi. Békefi Antal: Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból gr. R. korban (Szeged, 1897); Madarassy László: R. G. gr., a szegedi kormánybiztos (történelmi r. I – III., Bp., é. n.); – Szi. Baróti Szabó Dávid: R. G. úrhoz (vers).