Kezdőlap

Ráday Pál, gróf (Pécel, 1768. márc. 31.Pest, 1827. jan. 22.): földbirtokos, a magyar színjátszás előharcosa; ~ Gedeon gr. (1745 – 1801) koronaőr fia. Az eperjesi kerületi tábla ülnöke, később a dunamelléki ref. egyházkerület világi főgondnoka. Atyjával együtt lelkes támogatója volt a m. színjátszás ügyének. Kazinczy Ferenccel együtt ig.-ja volt az 1790-ben alakult Magyar Színjátszó Társaságnak; tevékenységükben Kármán József is osztozott. Az 1810-es évek m. színjátszásában Goethe weimari isk.-jának elgondolásait törekedett meggyökereztetni. – Irod. R. P. (Tud. Gyűjt. 1828. I.)