Kezdőlap

Radics Antal (Érkeserű, 1726. nov. 12.Cseklész, 1773. szept. 15.): jezsuita, fizikus. Budán filozófiát, majd Nagyszombatban matematikát, egyház- és világtörténetet tanított. 1769-től Cseklészen plébános. Jelentős tankönyvszerző, Makó Pállal együtt a newtoni, ill. Boscovich-féle fizika egyik, a kor színvonalán álló korai hazai képviselője. – F. m. Institutiones physicae (Budae, 1766); Introductio in philosophiam naturalem (Budae, é. n.). – Irod. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. sz.-ban (Bp. 1964)