Kezdőlap

Radnót Magda (Vicsápapáti, 1911. szept. 17.Bp., 1989. febr. 3.): orvos, szemész, egyetemi tanár az MTA tagja (l. 1961, r. 1976), Állami díjas (1965). Tanulmányait a bp.-i tudományegy. orvosi karán végezte, ahol 1935-ben szerzett diplomát. 1935-37-ben a Kórbonctani Intézet munkatársa. 1937-től a bp.-i I. sz. Szemklinika munkatársa, és Imre József tanítványa. 1939-től az Állami Szemkórház főorvosa, 1946-ban a szemészeti pathológia magántanára. 1950-ben a szegedi Szemklinika, 1952-től a bp.-i I. sz. Szemklinika profeszszora. A Magyar Szemorvosi Társaság főtitkára, 1970-től elnöke volt. Tagjává választotta a New York-i Ak., a Leopoldina Természettudományi Ak. Tagja volt a Nemzetközi és az Európai Szemészeti Tanácsnak, utóbbinak 1972-76-ban elnöki tisztségét is betöltötte. Számos hazai és külföldi orvosi társaság választotta vezetőségébe, tisztelte meg l. és t. tagságával. A Szemészet c. szaklap főszerk.-je és több külhoni szaklap szerk. bizottsági tagja volt. Az Újabb eredmények a szemészetben c. sorozat alapító főszerk.-je. Érdeklődési területe a fény, a szem és a neuroendocrin rendszer kapcsolatai, a könnyszervek betegségei, de különösen a szemészeti pathológia, histológia és ultrastruktúra területén végzett úttörő munkát. Több mint 300 közleménye és 9 könyve jelent meg e témakörökből. Megkapta a Kiváló Orvos kitüntetést, a Markhot-, a Semmelweis-, a Schulek-, a Helmholtz-, a Chabret-, a Vannas-emlékérmet, és a Braille-érmet. – F. m. Szemészeti pathológia (Bp., 1951); Neuroendokrine Beziehungen zur Opthalmolog (Bp., 1961); A szembetegségek atlasza 1-2. (Bp., 1963); Atlas der Augenkrankheiten (Bp., 1964); Die Röntgendiagnostik der Tränenableitenden Wege (Bp., 1966); A szemészet alapvonásai (egy.-i tankönyv, többekkel, 1978, 1984); Szembetegek vizsgálata (Bp., 1976); Ifjabb Imre József (Kenyeres Ágnessel, Bp., 1979.). – Irod. Varga Margit: R. M. (Magy. Tudomány, 1989. 9. sz.).