Kezdőlap

Radnóti Aladár (Bp., 1913. jún. 13.Frankfurt am Main, 1972. dec. 8.): régész, ókortörténész. A bp.-i tudományegy.-en végezte tanulmányait, 1938-ban a pannóniai római bronzedényekről írt művével szerzett doktori fokozatot. Római tanulmányútját követően 1936- 1938 között az egy.-en dolgozott. 1938-tól 1957-ig a Magyar Nemzeti Múzeummunkatársa,osztályvezetője. 1957-ben elhagyta az országot, és Bajorországban telepedett le. A bajor műemléki felügyelőség régészeként Regensburg műemlékeivel foglalkozott, vaskori és római kori ásatásokat folytatott. 1959-től az augsburgi múzeum munkatársa, itt elsősorban egyházi építmények feltárását végezte. 1962-től a frankfurti egy.-en az ókortörténeti segédtudományok oktatásában vett részt. – F. m. Vasi di bronze romani nel Museo Profano del vaticano (Róma, 1937); A pannóniai római bronzedények (Bp., 1938): Die römischen Bronzgefässe von Pannonien (Bp., 1938); The Distribution of Troops in Pannonia Inferior during the 2nd century A. D. (Acta Archaeologica Hungarica, 1951); A Balaton régészeti és történeti emlékei (Gerő Lászlóval, Bp., 1952); Pannóniai városok élete a korai feudalizmusban (Bp., 1954); C. Julius Avitus Alexianus (Germania, 1961). – Irod. Hans Jörg Kellner: A. R. (Bayerische Vorgeschichtsblätter, 1972).