Kezdőlap

Radó Polikárp, Radó János (Sopron, 1899. márc. 1.Pannonhalma, 1974. nov. 21.): benedekrendi szerzetes, könyvtörténész, egyetemi tanár. Innsbruckban teológiát végzett, pappá szentelték (1922), majd a római Institutum Biblicumban tanult (1922–24), doktorált (1924). 1924-től 1933-ig szentírástudományt tanított a Pannonhalmi Hittudományi Főisk.-n. Szerk. Kühár Flórissal a Liturgikus Lexikont (1933) 1933–35-ben plébános Ménfőcsanakon, majd 1935–37-ben hittanár a győri bencés gimn.-ban. 1945-ig a bp.-i bencés gimn.-ban tanított. 1944-ben a bp.-i egy.-en a m. liturgiatörténet magántanárává képesítették. 1945-től intézeti tanár, 1950–71-ben a Hittudományi Ak.-n a II. sz. dogmatikai tanszéken egy.-i tanár. A Katholikus Szemle (1939–44) s a Teológia egyik szerk.-je (1967–73); a Vigilia és az Új Ember munkatársa volt. A liturgiával és annak kéziratos, történeti anyagával több forrásértékű könyvében foglalkozott és tanulmányai jelentek meg a Magyar Könyvszemle hasábjain. – F. m. Hazánk legrégibb liturgikus könyve, a Szelepchényi kódex (Bp., 1939); Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai (Pannonhalma, 1941); Index codicum manuscriptorum liturgicorum Regni Hungariae (Bp., 1941); La liturgie romaine dans la Hongrie mediévale (Nouvelle Revue de Hongrie, 1942); Adalékok a magyar liturgiatörténet bibliográfiájához (Pannonhalma, 1942); Vidéki könyvtáraink középkori kódexei (Bp., 1943); Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései (Bp., 1944); Répertoire Hymnologique des Manuscrits Liturgiques dans les bibliothèques publiques de Hongrie (Bp., 1945); Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae I. Libri liturgici manuscripti ad missam pertinentes. Recensuit R. (Bp., 1947); Az egyházi év (Bp., 1957); Enchiridion liturgicum (I–II., Roma, 1966); Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum (adlaboravit Ladislaus Mezey; Bp., 1973); A megújuló istentisztelet (Bp., 1973). – Irod. Szennay András: Régi és új a liturgia világából. Prof. R. P. CSB 1899–1974 emlékének (Bp., 1975); Kovách Zoltán: R. J. P. (Magy. Könyvszle, 1975. 2. sz.); Szigeti Kilián: R. P. (Soproni Szle, 1975. 1. sz.).