Kezdőlap

Radó Sándor (Kisvárda, 1890. jan. 8.New York, 1972. máj.): orvos, pszichoanalitikus. Gimnáziumi és egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte, 1911-ben államtudományi, 1915-ben orvosdoktorrá avatták. Az I. világháborúban orvosfőhadnagy volt az osztrák-m. hadseregben. 1920-ban Németo.-ba költözött és tevékeny szerepe volt a német pszichoanalitikus mozgalom fellendülésében. Amerikában történt letelepedése (1932) után a pszichiátria klinikus professzora és a New York-i Columbia egy. pszichoanalitikai klinikájának ig.-ja, 1956-58-ban a New York állami egy. Downstate orvosi központja pszichiátriai továbbképző iskolájának professzora és dékánja. Ő szervezte meg az Egyesült Államokban az első pszichoanalitikai tanfolyamot. Tagja volt New York állam elmeegészségtani tanácsának. A pszichoanalízis akadémiájának választott elnöke, az amerikai pszichoanalitikai társ. örökös tagja, és tagja volt az amerikai orvosszövetségnek, valamint az amerikai orvostudományi akad.-nak. Számos tanulmánya jelent meg tudományos folyóiratokban. – M. Psychoanalysis of Behavior: Collected Papers 1-2. (New York-London, 1956).