Kezdőlap

Rados Ignác (Pest, 1859. máj. 15.? 1944): tanár, matematikus, ~ Gusztáv bátyja. Egy.-i tanulmányait a bp.-i bölcsészkaron és a Műegy.-en végezte. 1884 – 88-ban ban és 1895-től a kereskedelmi ak.-n, 1888- tól a székelyudvarhelyi főreálisk.-ban, 1894- től 1920-ig bp.-i főreálisk.-kban tanított. Matematikai tárgyú dolgozatai a Műegyetemi Lapokban, a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben, a Mathematikai és Fizikai Lapokban, iskolaügyi dolgozatai az Orsz. Tanáregyesületi Közlönyben jelentek meg. Magyarra fordította Bolyai János Appendixét és Stäckel Pál Wolfgang und Johann Bolyai c. művét (Bp., 1914). – Irod. Schack Béla: Kereskedelmi iskoláink és tanáraik (Bp., 1896).