Kezdőlap

Radvánszky László (? , 1701. dec. 18.? , 1758): író, ~ János kincstartó fia. Pozsonyban és Besztercebányán Bél Mátyás tanítványa. Részt vett az 1720 – 21-i és az 1741-i koronázó ogy.-en és Mária Terézia prágai koronázásán (1743), más közéleti szerepet,azonban nem vállalt. Már gyermekkorában szerette a tudományokat; húszéves korában verselt; szép könyvtárat gyűjtött. Kora íróival és tudósaival levelezett. Kezelte a Bohus-féle alapítványt, ennek révén sok külföldön tanuló m. ösztöndíjassal került kapcsolatba. Megírta családja történetét: Notitia familiae suae (1754). Ez irodalmunk első genealógiai munkája, amelyben csak hiteles adatokra támaszkodik (magyarra ford. R. Kiss István: A R.-család története. Sajókaza, 1905). Több kézirata maradt fenn az 1741-i ogy.-ről. – Irod. R. L. (Irod. tört. Közl. 1902.)