Kezdőlap

Radványi László, Johann-Lorenz Schmidt (Bp., 1900. dec. 13.Berlin, 1978. júl. 3.): közgazdász, egyetemi tanár, Anna Seghers német írónő férje. Középisk.-i tanulmányait Bp.-en a Markó utcai gimn.-ban végezte. 16 éves korában jelent meg első verseskötete, amelyhez Karinthy Frigyes írt előszót. 1916-tól rendszeresen látogatta a Vasárnapi Kör összejöveteleit. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált. 1921-ben beiratkozott a heidelbergi egy. közgazdasági fakultására, 1923-ban doktorált. A 20-as évek elején ismerkedett meg Anna Seghers-szel. Házasságkötésük után Berlinbe költöztek, ekkor vette fel a Johann-Lorenz Schmidt nevet. Belépett a Német Kommunista Pártba és a Központi Bizottság megbízásából megszervezte a Marxista Munkásisk.-t (MASCH). 1926-tól 1933-ig irányította az isk. munkáját. A fasizmus uralomra jutása után Franciao.-ba emigrált, a náci bevonulás (1940) után rövid időre a Le Vernet-i koncentrációs táborba zárták. Ezután Mexikóba emigrált. A mexikói elnök egyik gazdasági tanácsadója lett, ekkor kezdett el foglalkozni a fejlődő országok problémáival. E témakörben számos munkája jelent meg, többek között német, angol, spanyol és m. nyelven. 1947-ben Berlinben telepedett le. A Humboldt Egy. gazdaságtudományi karának dékánja, majd a politikai gazdaságtan tanszékvezetője lett. Az NDK Tudományos Akadémiája Gazdaságtudományi Intézetét és a jelenkori imperializmussal foglalkozó kutatócsoport munkáját irányította. – F. m. Fekete könyv (Bp., 1916); A nem kapitalista út. Fő jellemvonások, problémák, perspektívák, Bp., 1973) Johann-Lorenz Schmidt néven).