Kezdőlap

Raffy Ádám (Vértes, 1898. aug. 14.Bp., 1961. nov. 30.): orvos, író. Az orvostudományi egy.-et Bp.-en, majd Kolozsvárott végezte. 1921-ben Frankfurt am Mainban volt tanársegéd; 1924-től Aradon, majd 1938-tól Nagyváradon folytatott orvosi gyakorlatot. 1947-ben költözött Bp.-re. Novellái, versfordításai, orvostörténeti s orvostudományi dolgozatai különböző erdélyi, mo. i és külföldi lapokban és folyóiratokban jelentek meg. Több filmforgatókönyvet és rádiójátékot is írt. – F. m. A máglya (Giordano Bruno életregénye, Bp., 1936); A léleklátó (Mesmer életregénye, Bp., 1937); A bölcsek köve (Paracelsusról; Nagyvárad, 1941); Kárhozottak (r., Bp., 1948); Erdélyi Szent Johanna (r., Bp., 1948); Vesalius (Az orvostudomány nagymestere; r., Bp., 1951); Wenn Erasmus ein Tagebuch geführt hätte. . . (r., Bp. , 1955): Két malomkő (r., Bp., 1955); Ha Giordano Bruno naplót írt volna. . . (r., Bp., 1956). – Irod. Sebestyén Károly: R. Á. (Pester Lloyd, 1936. dec. 15. sz.); Benedek Marcell: R. Á. (Magy. Csillag, 1943); Benedek Marcell: Az olvasás művészete (B ., 1957); Jékely Zoltán: Búcsú R. Á.-tól (Élet és Irod. 1961. 49. sz.).