Kezdőlap

Raisz Gedeon (Lándok, 1840Kispest, 1908. aug. 13.): orvos. Oklevelét Pesten szerezte meg 1862-ben. 1863 – 69 között a Sárospataki Főisk., 1869 – 94-ben Nagymihály járási orvosa. 1894-ben a belügymin. alosztályvezetője. Tevékeny részt vett az 1872 – 73-i és az 1892 – 94-i kolerajárványok leküzdésében. Lengyel Endrével megalapította a Zemplén vm.-i orvos-gyógyszerész egyesületet. – F. m. Közegészségügyi teendők iskoláink körében (Magy. Orv. és Természetvizsgálók XIV. Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai, 1870); A kolera elleni védőintézkedések külföldön (Gyógyászat, 1890. 40 – 47. sz.); A közegészségügy fejlesztésének jövő irányáról és várható eredményeiről (Gyógyászat, 1899). – Irod. Kerekes P.: R. G. (Magy. Orv. és Természetvizsgálók Nagygyűlése, 1910); Katona Ibolya: R. G. munkásságáról (Communicationes Bibl. Hist. Med. Hung. Bp., 1963. 29. sz.).