Kezdőlap

Rajnis Ferenc, Rajniss (Bártfa, 1893. júl. 24.Bp., 1946. márc. 12.): újságíró és politikus, miniszter. Tanítóképzőt végzett Nagyváradon. Az I. világháborúban orosz hadifogságba esett. 1922-ben tért haza és az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) titkára, majd 1923-ban alig.-ja lett. 1935-bar pártonkívüli programmal Dombóvárott képviselővé választották; 1939-ben a Magy. Élet Pártja jelöltjeként lett képviselő, de utóbb átlépett a Magy. Megújulás Pártjába. Mint az Új Magyarság, majd később a II. világháború alatt indított Magyar Futár szerk.-je a nácizmust kiszolgáló, antiszemita politika egyik leghírhedtebb képviselője; 1944. okt. 16-tól a Szálasi-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. A háború befejezése után a népbíróság mint -háborús bűnöst halálra ítélte és kivégezték.