Kezdőlap

Rákai István (Kunmadaras, 1923. okt. 1.Bp., 1975. okt. 14.): tanár, kiadói szerkesztő. A debreceni tudományegy. bölcsészkarán magyar–angol szakra iratkozott, 1947-ben az abszolutóriumig jutott el. Tanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bölcsészkarának magyar szakán szerzett 1965-ben. Utolsó tanári vizsgáinak letétele nélkül nevelőtanárként kezdett dolgozni 1947-ben a debreceni Csokonai Népi Kollégiumban. Még ugyanabban az évben a karcargi Györffy István Népi Kollégium ig.-jává nevezték ki. 1948-ban rövid ideig nevelőtanár, majd a kollégium ig.-ja Debrecenben, utána a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban min. fogalmazó, a külföldi ösztöndíjasok ügyeit intézte. 1950-ben a csepeli Jedlik Ányos Gimn.-ban tanított. 1951-től haláláig a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadóban dolgozott, kezdetben lektor, 1956 elejétől főszerk., az ifjúsági lektorátus vezetőjeként számos, az ifjúsági irodalomra és pedagógiára vonatkozó elméleti munkát szerkesztett, bibliográfiákat állított össze. – F. m. Új beszélő könyvtár. Az ifjúsági olvasmányok ajánló jegyzéke (Kepes Ágnessel, Szász Etával és Bak Jánossal; Bp., 1969); Olvasó ifjúság. Tanulmányok, cikkek és dokumentumok az ifjúsági regény és az olvasónevelés kérdéseiről (Válogatás, szerk., bibliográfia, Bp., 1972).