Kezdőlap

Rákóczi Lajos, báró (? , 1570? , 1612. febr.): generális kállói kapitány. Kora ifjúságától fogva katona, részt vett a 15 éves török háború harcaiban. 1600 – 03-ban Basta György parancsnoksága alatt harcolt Erdélyben. 1604 – 05-ben lippai kapitány. 1605 elején csatlakozott Bocskai Istvánhoz, aki 1606 elején a mezei hadak generálisává és kállói kapitánnyá nevezte ki. Ugyanebben az évben felajánlkozott a császári udvarnak, 1607-ben a császártól bárói rangot kapott, 1610-ben a hajdúk főkapitánya. 1611-ben részt vett Forgách Zsigmond erdélyi hadjáratában. – Irod. Miskolczi Csulyák István gyászbeszéde (Prot. Egyháztört. Adattár. XII.).