Kezdőlap

Rákóczi Zsigmond (Sárospatak, 1622. júl. 14.Fogaras, 1652. febr. 4.): I. György és Lorántffy Zsuzsanna kisebbik fia. Sárospatakon, majd Gyulafehérvárt tanult. 1643-tól a székelyek generálisa. Az 1644-i Habsburg-ellenes hadjáratban az egyik hadtest parancsnoka. 1647-től az Erdélyhez csatolt hét vm. kormányzója. Nagy műveltségű ember volt, bőkezű pártfogója a tudományoknak és az iskoláknak. Pártolta és védte a puritánusokat. – Irod. Szilágyi Sándor: R. Zs. (Bp., 1886.)