Kezdőlap

Rakodczay Pál (Pest, 1856. jan. 15.Szentendre, 1921. jún. 6.): színész, színigazgató, színészettudományi író. Isk. tanulmányai után előbb könyvkereskedő, majd néptanító lett. Később mégis fölcsapott színésznek, sőt 1892-ben színtársulatot szervezett, amellyel felkereste a kisebb erdélyi és mo.-i városokat. Ő volt a Shakespeare-kultúra apostola a m. vidéki színpadokon. 1900-ban visszatért a tanítói pályára. Ekkor írta színészettudományi munkáinak javát. Ezeket szerkezetük aránytalansága ellenére értékessé teszi a színészek játékát rekonstruáló módszer, amellyel ~ előfutára a modern kutatásoknak. – F. m. Színpadi tanulmányok (Bp., 1881); A színészet rendszere (Bp., 1884); Jászai Mars mint Élektra (Bp., 1884); Prielle Kornélia élete és műészete (Bp., 1891); Katona József élete és költészete (Pozsony, 1891); A színészet a művészetek rendszerében (Kecskemét, 1896); Szigligeti Ede élete és költészete (Pozsony, 1901); Madách Imre élete és költészete (Pozsony, 1901); Dramaturgia (Pozsony, 1902); Egressy Gábor élete és kora (I – II., Bp., 1911); Rakodczay Pál válogatott fásai (Összeállította és bevezette Mályuszné Császár Edit, Bp., 1961). – Irod. Pukánszkyné Kádár Jolán: R. P. hagytéka a Nemzeti Múzeum könyvtárában (Magy. Könyvszle, 1923).