Kezdőlap

Rákos István (Székesfehérvár, 1867. dec. 17.Bp., 1940. okt. 8.): tanító, író. Tanítói oklevelének megszerzése után a fővárosban tanító, majd 1903-ban az V. kerületben iparostanoncisk., 1904-től az I. kerületben népisk., később gyakorló elemi isk. ig. A Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. Szövetségének és a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának elnöke. – F. m. Gyulányi Adolf élete és működése (Debrecen, 1892); Óbudai élet (Bp., 1895); Rákos István költeményei (Bp., 1898); Úton, útfélen (Bp., 1903).