Kezdőlap

Rapaics Rajmund (Milánó, 1845. jan. 1.Eger, 1909. szept. 25.): egyházi író, egyetemi tanár, kanonok. 1868-ban szentelték pappá. 1870-ben az egri líceum paptanára, 1880-tól a bp.-i egy.-en az egyháztörténet tanára. 1900 ban rektor. 1903-tól egri kanonok. – F. m. Egyetemes egyháztörténelem (I – III., Eger, 1879 – 89); Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából (I. Bunyitay Vincével és Karácsonyi Jánossal, Bp., 1902).