Kezdőlap

Rass Károly (Aranyosgyéres, 1872. ápr. 12.Kolozsvár, 1962. dec. 8.): irodalomtörténész, író, r. k. pap. A katolikus teológiát Gyulafehérvárott, az egy.-et Kolozsvárott, Münchenben és Berlinben végezte. 1896-tól Gyulafehérvárott volt kat. paptanár. Versei, elbeszélései, kritikái és cikkei jelentek meg az erdélyi lapokban, kiadott egy novelláskötetet is. Részt vett az erdélyi irodalmi társaságok életében: 1916-tól elnöke volt a Római Katholikus Irodalmi Társaságnak, 1922-től tagja az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, 1930-ban megalapította az Erdélyi Katholikus Akadémiát. A Magyar Párt tagjaként részt vett a politikai életben. Szerk. 1925-től Tavaszy Sándorral a Minerva Könyvtárt. – F. m. Vörösmarty Mihály emlékezete (Gyulafehérvár, 1901); Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban (Cluj-Kolozsvár, 1924); A mai regény (Cluj-Kolozsvár, 1925); Reményik Sándor költészete (Cluj-Kolozsvár, 1926); Torda az irodalomban (Cluj-Kolozsvár, 1928); Költők hitvallása (Arad, 1932); A mi regényirodalmunk (Cluj, 1936).