Kezdőlap

Ráth Károly (Szeged, 1838. júl. 6.Bp., 1902. máj. 1.): ipari úttörő, ~ György és ~ Mór öccse. A középisk. elvégzése után hosszabb németo.-i tanulmányutat tett. Visszatérve, 1862-ben Micsei Rudolffal együtt Pesten szalmakalapgyárat alapított, gyártmányaik több külföldi kiállításon kitüntetésben részesültek. 1868-tól kezdve szakcikkeivel a szalmafonást mint háziipart igyekezett népszerűsíteni és meghonosítani. A kisiparosságot a gyáriparral szemben versenyképessé kívánta tenni, sokat fáradozott a kisipari termelő és értékesítő szövetkezetek felállításának, a kontármunka eltiltásának érdekében. 1875 – 1881 közt Pápa város ogy.-i képviselője. 1893-tól a Kereskedelmi Múz. ig.-ja, melynek szervezetét ő dolgozta ki. – F. m. A magyar iparkiállítások a múltban és a jövőben (Bp., 1881); Oroszország közgazdasági fejlődése (Az 1882. évi moszkvai orosz nemzeti kiállítás alkalmából, Bp., 1883); Országos iparos-gyűlések 1872 – 1899 (Bp., 1899). – Irod. Galléri Mór: A magyar ipar úttörői (Bp., 1887); R. K. (Magy. Ipar, 1902); Mérei Gyula: R. K. (Magy. Ipar, 1943. 6. sz.)