Kezdőlap

Ratkóczy Nándor (Pécs, 1891. máj. 9.Bp., 1977. máj. 27.): orvos, radiológus, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (1955). Orvosi oklevelet a bp.-i egy.-en szerzett (1914). 1914–16-ban a Korányi-klinika röntgenlaboratóriumában gyakornok, 1916–1922 között a II. sz. Központi Egy.-i Röntgenintézetben tanársegéd, 1925-ben egy.-i magántanár, 1922-től a III. sz. Belklinika röntgenosztályának vezetője, 1932-ben c. rk., 1942-től ny. r. tanár a bp.-i egy. röntgentanszékén 1962-ig, nyugdíjba vonulásáig. Emellett 1956-tól 1962-ig az Orsz. Röntgen- és Sugárfizikai Intézet ig.-ja volt. Az NSZK-beli, az osztrák, az NDK-beli és a svájci röntgentársaságok l. tagja, 1945–53-ban a Röntgen Szakcsoport, 1953-tól a Magy. Radiológus Társaság t. örökös elnöke. Főként a gyomor-bélrendszer röntgendiagnosztikájával, sugárvédelmi kérdésekkel foglalkozott. Mintegy 70 tudományos közleménye jelent meg. – F. m. Belgyógyászati röntgendiagnosztika (Bp., 1925); A lymphogranulomatosis kór- és gyógytana (Bp., 1938); Röntgenologia (I–II., Bp., 1948); Radiologia (Bp., 1959); A magyar röntgenologia bibliographiája (1896–1912) (Bp., 1974). – Irod. Zétényi Győző: R. N. (Magy. Radiol., 1977. 4. sz.); Gimes Béla: R. N. (Fortschritte d. Rtg. Strahlen, 1977. 2. sz.); R. N. (Radiol. Közl., 1977. 3. sz.).