Kezdőlap

Rátót Porcs István (?? , 1292 után): tárnokmester. Apja ~ Domokos tárnokmester. István ifjabb kir. híveként a IV. Béla elleni harcokban tűnt ki. 1265-től 1270-ig az ifjabb kir. lovászmestere, 1270 – 72-ben főlovászmester, 1272-ben kir.-néi lovászmester, trencséni ispán, 1275-től veszprémi ispán, 1291 – 92-ben tárnokmester. Nagy birtokokat szerzett. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek… (III., Bp., 1901).