Kezdőlap

Ráttkay-Radich Kálmán (Záhony, 1894. szept. 30.München, 1974. jún. 28.): újságíró, író, szerkesztő. A bp.-i tudományegy.-en jogot végzett (1918). Végigharcolta az I. világháborút. A nemzeti hadsereg tagja (1919–21), 1921-től újságíróként külföldi lapokat is tudósított. A Bartha Miklós Társaság elnöke (1934–36); a Magyar Falu (1921–38) szerk.-je, a Nemzeti Élet (1935–38) főszerk.-je, a Magyarság Útja (1938–39) szerk.-je, a Magyarság (1939–44) és a Pester Lloyd (1944) felelős szerk.-je volt. 1945-ben Ny-ra távozott. Egy Attersee környéki parasztgazdaságban lett napszámos, majd a leipheimi Magyar Orsz. Bizottság Értesítőjének (1952) szerk.-je. Münchenben telepedett le; a Magyar Népköztársaságot támadó emigráns lapok – főként a müncheni Új Hungária és a londoni Hídfő – közölték írásait. – M. Szabad királyválasztás (vitaírás és tanulmány, Bp., 1921).