Kezdőlap

Rauscher Lajos (Stuttgart, 1845. dec. 14.Zebegény, 1914. máj. 30.): grafikus, festő és építész. Szülővárosában és Münchenben tanult; 1871-ben Pesten telepedett le. 1873-tól a Mintarajzisk.-ban az ornamentika tanára, majd az Iparművészeti Isk. vezetője. 1884- től a Műegy.-en a szabadkézi rajz és a rézkarc tanára. Tájképeket és pesti városképeket készített rézkarcban. Az aquatinta eljárás lehetőségeit kutatta. 1874-ben ő tervezte a Mintarajzisk. (ma Képzőműv. Főisk.) épületét. Foglalkozott épületdíszítéssel és iparművészettel is. Részt vett a díszkiadású Petőfi-költemények illusztrálásában. Legjelentősebbek Bp.-ről készült topografikus hűségű látképei. – Irod. Felvinczi Takács Zoltán: R. L. (Művészet, 1910); Olgyay Viktor: R. L. (A Képzőműv. Főisk. Évk. 1913 – 14); R. L. (Magy. Mérnök- és Építész-Egyl. Közl. 1914); Schauschek Árpád: R. L. emlékezete (Bp., 1916).