Kezdőlap

Rauss Károly (Mernye, 1905. febr. 1.Pécs, 1976. febr. 27.): mikrobiológus, laboratóriumi és közegészségügyi szakorvos, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (1952), Kossuth-díjas (1953). Oklevelet a bp.-i egy.-en szerzett (1929), 1928-ban externista lett Preisz Hugó Közegészségtani Intézetében. 1929–31-ben az Orsz. Közegészségtani Intézetben tiszteletdíjas orvos, 1931–39-ben adjunktus, 1939–46-ban a bakteriológiai osztály vezetője. 1943-ban egy.-i magántanárrá habilitálták. 1946-tól a pécsi egy. közegészségtani intézetének ig.-ja, 1951-től 1975-ig, nyugdíjazásáig a Mikrobiológiai Intézet ig. professzora, 1964–67-ben a pécsi egy. tudományos rektorhelyettese. Több tanulmányutat tett (Anglia, Dánia, USA, 1934–35). Számos tudományos bizottság és társaság, többek között a Nemzetközi Nómenklatúra Bizottság (1952), a Mecsnyikov Társaság (Moszkva, 1956), a Gesellschaft für Seuchenschutz (Leipzig, 1965), az Akademie der Naturforscher, Leopoldina (Halle, 1968) tagja. Kutatási területe a szerológia, az antigénszerkezeti vizsgálatok technikája volt. 1936-ban tisztázta az úgynevezett Morganbacillus rendszertani helyzetét. Petrilla Aladárral, majd Lovrekovich Istvánnal (1940) előállították a hatékony, csapadékos tífusz-oltóanyagot. Mintegy 150 szakközleménye, több könyve, ill. könyvfejezete jelent meg. – F. m. Dysenteria (szerk., Bp., 1955); Orvosi mikrobiológia (Sedlák Jánossal, H. Rischevel; Bp., 1960); Orvosi mikrobiológia és immunitástan (Alföldy Zoltánnal és Ivanovics Györggyel, Bp., 1967). – Irod. Kétyi Iván: R. K. (Orv. Hetil., 1976).