Kezdőlap

Rayger Károly (Pozsony, 1641. szept. 22.Pozsony, 1707. jan. 14.): orvos. ~ Károly (1675 – 1731) apja. Pozsonyban, Altdorfban, Wittenbergben tanult, majd 1667-ben Strassburgban avatták orvosdoktorrá. 1668- tól 39 évig pozsonyi városi orvos. Nagyszámú értekezést írt a himlőről, az influenzáról, a csecsemőkori rángógörcsökről stb. Számos esetben boncolással tisztázta a betegség lényegét. Szülővárosában orvosbotanikai kertet rendezett be. Írt egyes hazai növények orvosi használatáról. Elsőnek írta le a tüdőúszópróbát. A Rayger-féle úszópróba az élveszületettség kimutatására még jelenleg is használatos eljárás. Szorgalmazta a bábák képzését és orvosi felügyeletét. – Művei a hallei ak. folyóiratában jelentek meg. – Irod. Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Regöly-Mérei Gyula: Akik legyőzték a betegségeket (I. Bp., 1963).