Kezdőlap

Raymann János Ádám (Eperjes, 1690Eperjes, 1770. ápr. 23.): orvos. Leidenben avatták 1712-ben doktorrá. Eperjes város és Sáros vm. főorvosa volt. Számos orvosi, járványügyi, meteorológiai, növénytani és dendrológiai munkát írt, közülük legjelentősebb egy himlőjárványról írt tanulmánya (Historia medica Variolarum Eperiesini in superiore Hungaria epidemice anno 1717 grassatarum…Ann. Phys. Med. Vratislavienses, 1717), melyben a variolisatio terén elért kedvező eredményeit ismertette. – Irod. R. J. (Természettud. Közl. 1871.)