Kezdőlap

Rázsó Imre (Kassa, 1904. okt. 14.Bp., 1964. okt. 31.): gépészmérnök, mezőgazda, műszaki egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1949). Oklevelének megszerzése után az Első Magyar Gazdasági Gépgyár tervezője, 1929-től a Magyaróvári Gazdasági Ak. géptani tanszékén tanársegéd. 1931-ben mérnöki diplomája mellé megszerezte a Gazdasági Ak. oklevelét is. 1937-ben Smith Jeremiás-ösztöndíjjal egyéves tanulmányutat tett az USA-ban és Kanadában, a traktorgyártást, továbbá a mezőgazdasági munkaszervezés és termelés módszereit tanulmányozva. Ugyanekkor behatóan foglalkozott a talajpusztulás és az ellene való védekezés kérdéseivel. Visszatérve 1938-ban a Hofherr-Schrantz Gyár (ma Vörös Csillag traktorgyár) alkalmazásába lépett. Részt vett az izzófejes traktormotor kifejlesztésében, különleges gyártásszervezési megbízásokat kapott, irányította az eróziós talajpusztulás elleni védekezést a gyár e célra gyártott gépeinek felhasználásával. 1945-ben megszervezte és vezette a Földművelésügyi Min. gépesítési ügyosztályát. Ekkor dolgozta ki mezőgazdaságunk első gépesítési tervét, amely a későbbi terveknek is alapjául szolgált. 1946-ban az Agrártudományi Egy. mezőgazdasági géptani tanszékének vezetője, 1949-től a Bp.-i Műszaki Egy. mezőgazdasági géptani tanszékének előadója, 1950-től tanára. Emellett 1949-től 1956-ig a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vezetője. Munkásságában több más kérdés mellett a mezgazdasági kéziszerszámok műszaki és élettani vonatkozásaival, a traktorok stabilitási kérdéseivel, a traktorkapaszkodók kinetikai és dinamikai vizsgálataival, a vontatási hatásfok megjavításával foglalkozott. Szaktudását bel- és külföldön egyaránt elismerték. – R m. Gazdálkodás dióhéjban (Gruber Ferenccel és Vogel Józseffel, Magyaróvár, 1938): Talajpusztulás és talajvédelem Erdélyben (Bp., 1944); Az aratás gépesítése (Term. és Techn. 1951); A korszerű traktoreke kialakulása (Term. és Techn. 1951); Mezőgazdasági géptan (Bp., 1952); Mezőgazdasági gép és eszköztan (Bp., 1953); A mezőgazdasági gépesítés időszerű kérdései (MTA Agrártud. Oszt. Közl. 1954); A gépesítés szerepe a szántóföldi növénytermesztésben (Magy. Tud. 1958); A vegyipar szerepe a növénytermesztésben (Veszprémi Vegyipari Egy. Közl. 1960). – Irod. A budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak tudományos és műszaki alkotásai (Bp., 1952); R. I. (Gép, 1964. 12. sz.); Kégl János: R. I. 1904 – 1964 (Felsőoktatási Szle, 1964. 12. sz.); R. I. (Gépgyártástechnológia, 1964. 12. sz.); Vörös Imre: R. I. (Magy. Tudomány, 1965. 2. sz.); Sitkei György: I. R. (Acta Technica Hung. 51. 1965. 3 – 4. az.); A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak és kutatóinak szakirodalml munkássága 1952 – 1961 (Bp., 1966).