Kezdőlap

Récsei János (Debrecen, 1754. aug. 2.Érbogyoszló, 1836. ápr. 15.): ref. pap, alapítványtevő. Debrecenben, majd 1782-től 1787-ig Utrechtben tanult. 1787-től Tiszaderzsen, 1792-től 1810-ig Székelyhídon, 1814-től haláláig Érbogyoszlón pap. A nemzeti nyelvű művelődésnek és irodalomnak pártfogója volt. 1821-ben 17 ezer forintos alapítványával megalapította a debreceni ref. kollégiumban az első magyar irodalmi tanszéket s magyar irodalmi, történelmi kiadványokban gazdag könyvtárát is a debreceni kollégiumra hagyta. – Irod. Zsigmond Ferenc: A debreceni kollégium és a magyar irodalom (Debrecen, 1940).