Kezdőlap

Reissmann Károly Miksa (Neustadt, Németo., 1856. júl. 14.Bp., 1917. máj. 11.): festő. Művészeti tanulmányait külföldön (Lipcse, München, Berlin, Bécs) végezte, majd Egyiptomban, Palesztinában, Görögo.-ban stb. tett hosszabb tanulmányutat. Visszatérve Bp.-en telepedett le. Tanulmányútján készített vázlatai alapján számos képet festett. 1893-tól a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállító művésze volt. Kartonjai alapján készült a Szépművészeti Múz. román csarnokának, a Parlament termei egy részének stb. belső festett ornamentikája. Képeiből három az MNG-ben található. 1966-ban a veszprémi Bakonyi Múz. emlékkiállítást rendezett műveiből.