Kezdőlap

Reizner János (Szeged, 1847. jan. 20.Szeged, 1904. jan. 20.): jogász, régész, történész, könyvtáros. Jogot tanult Pesten és Pozsonyban. 1871-től Szegeden ügyvéd, 1872-ben városi aljegyző, 1875-ben főjegyző; 1882-től a Somogyi Könyvtár ig.-ja. Megalapította a szegedi történelmi és régészeti múz.-ot. A régészeti ásatások mellett (autodidakta volt e téren) főleg Dél-Mo. és Szeged történetével foglalkozott. A Szegedi Közlönynek 1874 – 75-ben belső munkatársa volt. Cikkei jelentek meg a Századokban, az Archaeológiai Értesítőben, a Magy. Könyvszemlében, a Történelmi Tárban. – F. m. A régi Szeged (I – II., Szeged, 1884 – 87); Makó város története (Szeged, 1892); Szeged és Délmagyarország (Szeged, 1895); Szeged története (I – IV., Szeged, 1899 – 19000). – Irod. Banner János: R. J. és a szegedi múzeum (Móra Ferenc Múz. Évkve, 1964 – 65).