Kezdőlap

Rendek János József (Rovne, ?Nagyszombat, 1747 v. 1748): jogi író, egyetemi tanár. Bölcsészetet végzett (1727), majd jogot tanult és ügyvéd lett. 1740-től haláláig a nagyszombati egy.-en a római jog tanára. Észjogi irányzatú író, nemcsak a klasszikus római joggal, hanem a német recipiált joggal is foglalkozott. A Maximae juris c. munkájában a polgári és kánoni törvénykönyvekből, glosszákból összeszedett „szabályelveket” magyarázza történelmi példákkal. – F. m. Institutionum imperialium… (I., Tyrnaviae, 1734); Epitome seu compendium universae doctrinae legalis (I., Tyrnaviae, 1737); Maximae juris celebriores… (Tyrnaviae, 1747). – Irod. Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp., 1878).