Kezdőlap

Repiczky János (Ujbars, 1817. ápr. 23.Pest, 1855. márc. 25.): könyvtáros, az MTA l. tagja (1847). A pozsonyi ev. líceumban végzett teológiai tanulmányok után 1842-ben Tübingenben folytatott tanulmányokat. A teológia mellett főleg keleti nyelveket tanult, a hébert, az arabot, a törököt és a perzsát. Hazatérve rövid nevelői működés után az MTA könyvtárában kapott állást. 1851-ben a keleti nyelvek magántanára lett a pesti egy.-en. – F. m. Keleti órák (Szeged, 1848); A perzsa és szanszkrit nyelvek párhuzama (Akad. Ért. 1850); Gyakorlati török nyelvtan (Pest, 1851); Nagy-Kőrös város török levelei (Kiadta Szilágyi Sándor Kecskemét, 1859). – Irod. Toldy Ferenc: Emlékbeszéd (Akad. Ért. 1855); Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek és újabb beszédek (Pest, 1856).