Kezdőlap

Requinyi Géza (Pancsova, 1881. júl. 14.Bp., 1954. dec. 30.): vegyészmérnök, borász, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). A bp.-i műegy.-en szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1903-ban. Ekkor kezdte munkásságát a Szőlő- és Borgazdasági Kísérleti Intézetben, 1943-tól 1952- ig a Kertészeti és Szőlészeti Főisk. borgazdasági tanszékének tanára. Ezután a Szőlészeti Kutató Intézetben tevékenykedett haláláig. Borkémiai és borbakteriológiai kutatásaival nemzetközi elismerést szerzett. Kísérleti beszámolói és szakközleményei a hazai és külföldi szaklapokban (német, francia) jelentek meg. – F. m. Borászati kémia (Bp., 1935); A must erjedése és a bor bakteriológiája (Bp., 1942); Borászat (Bp., 1948). – Irod. Soós István: Megemlékezés R. G.-ról (Borgazdasági Ért. 1954).