Kezdőlap

Réső Ensel Sándor (Pest, 1833. febr. 1.Bp., 1899. febr. 24.): ügyvéd, jogi író. Jogi végzettségét a pesti egy.-en szerezte. Vidéki (Miskolc, Kocs) bírósági szolgálat után, 1863- tól Pest vm.-i tiszti ügyész. Főleg büntetőjogi, eljárási és börtönügyi kérdésekkel foglalkozott. Az esküdtszékek működését külföldön is tanulmányozta. Börtönügyi tapasztalatairól írt cikkeiben a börtönügy akkori állásáról részletes beszámolókat adott. Foglalkozott emellett helytörténettel és néprajzzal is. – F. m. A helynevek magyarázója (1 – 4. füz. Pest, 1861 – 93); A hazai polgári eljárásra vonatkozó szabályrendeletek (Pest, 1864); A hazai fenyítő eljárásra vonatkozó szabályrendeletek (1 – 2. füz. Pest, 1864 – 1866); A külhoni fogházak börtönrendszeréről (Pest, 1865); Magyarországi népszokások (Pest, 1866); Az esküdtszék Magyarországon (Pest, 1867); Fegyházi reform (Pest, 1868 – 69); Tizenkét törvényszéki védbeszéd (Bp., 1879). – Irod. R. E. S. (Pesti Hírlap, 1899. 58. sz.)