Kezdőlap

Réthei Prikkel Marian Lajos (Csém, 1871. aug. 19.Balatonfüred, 1925. nov. 19.) filológus és etnográfus, bencés paptanár. 1890-ben lépett a rendbe, 1896-ban szentelték pappá. Utána a rend soproni, pápai, kőszegi és esztergomi gimn.-aiban tanított. Mint közíró több vidéki lap belső munkatársa, 1916- tól szerk. az Esztergom és Vidéke c. lapot. Érdeklődési körének középpontjában már a századforduló táján a m. néptánckutatás állt. Minden alkalmat és lehetőséget megragadott a m. néptáncok gyűjtésére és számos kutatóutat szervezett, melybe tanítványait is bevonta. Munkája Bartók és Kodály népzenei kutatásaival párhuzamosan, de attól függetlenül folyt. Széles körű és alapvető fontosságú gyűjtőmunkáján alapszik mai néptánckutatásunk is. Tánckutatásai mellett a régi m. nyelv szakavatott kutatója; számos nyelvészeti és etnográfiai vonatkozású cikke, értekezése jelent meg különböző folyóiratokban. – F. m. A Pray-kódex (Bp., 1903); A magyar táncnyelv (Bp., 1906); Sándor István nyelvtudománya (Bp., 1909); Csuzy Zsigmond szavai (Bp., 1909); A magyarság táncai (Bp., 1924). – Irod. Major Ervin: Két bírálat (Századok, 1925); Gálos Rezső: R. P. M. (Egyet. Phil. Közl. 1926. VII – X. füz.)