Kezdőlap

Réthey Ferenc (Kecskemét, 1880. júl. 4.Bp., 1952. júl. 15.): jogi író, politikus. Jogi tanulmányok után 1904-től a kecskeméti, 1917 – 19 között a kassai jogak.-n tanár, közben 1912-ben a kolozsvári egy. magántanára (római jog), 1920 – 23 között Moson vm. főispánja, 1929-től ismét kecskeméti jogak.-i tanár (római jog). – F. m. Kezességi alakok a római jogban (Kecskemét, 1909); A sortartás kifogása (Bp., 1912); A római rabszolgaság kérdése (Kecskemét, 1913); A vadimonium (Bp., 1916); A jogi személyek a nemzetközi magánjogban (a szerző bibliográfiájával, Karcag, 1928); A jogi személyek diplomáciai védelme (Karcag, 1928); A párisi egyezmények nemzetközi magánjogi rendelkezései (Kecskemét, 1933); Nouvelles personnes morales de droit privé dans le droit international (Bp., 1935); Szabados Kecskemét tekintetes úriszékének rendszabásai (Kecskemét, 1936); Az akarati öntevékenység szerepe a római köz- és magánjogban (Kecskemét, 1937).