Kezdőlap

Rettegi György (? , 1718? , 1786): emlékiratíró. Előkelő erdélyi köznemesi család sarja. Doboka vm. pénztárnóka, majd 1738-tól 1771-ig alispánja. Emlékirata hű tükre a nemesség mindennapi életének, gondolkozásának. Az emlékirat nemrég előkerült 2. részét a gyulafehérvári Batthyáneum őrzi. – M. Rettegi György jedzegetései 1759 – 67. (Kiadta Torma Károly, Hazánk, 1884 – 1885). Irod. Jancsó Elemér: A másik magyar haza 1750 – 1790 (Bp., 1942).