Kezdőlap

Reuter Camillo (Resicabánya, 1874. febr. 11.Pécs, 1954. dec. 5.): orvos, egyetemi tanár. A bp.-i egy.-en orvosdoktorrá avatták 1901-ben. 1901 – 1914 között a bp.-i egy. ideg- és elmeklinikáján tanársegéd. Az I. világháború alatt a zágrábi helyőrségi kórház ideg- és elmeosztályának vezető orvosa volt. 1917-ben az elmekór- és gyógytan magántanára a bp.-i egy.-en. 1918-tól a pozsonyi, majd a pécsi egy. elmekórtani és gyógytani tanszékén ny. r. tanár, az Ideg- és Elmeklinika ig.-ja. 1945-ben nyugalomba vonult. Szakirodalmi dolgozatai egyes elmegyógyászati kórképeket tárgyalnak. Turisztikai és helyrörténeti cikkeket is közölt, összeállította a Pécsről szóló művek bibliográfiáját. – F. m. Az elmekórtan haladása (Orv. Hetil. 1902): Adatok az elmebajok casuistikájához (Orv. Hetil. 1903); A terhesség alatt fejlődött elmezavar (Gyógyászat, 1903); Ájulásszerű histeriás rohamok (Elme- és Idegkórtan, 1908).