Kezdőlap

Révai Mór János, Révay (Eperjes, 1860. febr. 24.Bp., 1926. júl. 7.): könyvkiadó, politikai író. Bp.-en és Lipcsében egy.-et végzett, utána belépett apja, ~ Sámuel könyvkereskedésébe, amelyben 1880-ban megalapították a könyvkiadói osztályt. 1895-ben, amikor a Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. megalakult, ő lett a vezérig. 1901 – 05-ben szabadelvű párti ogy.-i képviselő. Vezetése alatt készült Jókai (I – C., Bp., 1894 – 98) és Mikszáth (I – XII., Bp., 1889 – 96) műveinek jubiláris kiadása. 1880 – 85-ben szerk. a Regényvilág c. szépirodalmi folyóiratot. A Révai Nagy Lexikon főszerk.-je és kiadója. Az I. világháború idején és után jelentős volt publicisztikai tevékenysége. – F. m. Írók, könyvek, kiadók (emlékiratok, I – II., Bp., 1920); Jókai és a magyar ügy külföldön (Magy. Bibliofil Szle, 1925); A Révai Nagy Lexikonának története (Bp., 1927).