Kezdőlap

Révai Sámuel, Révay (Sebeskellemes, 1833. ápr. 13.Bp., 1908. nov. 13.): könyvkereskedő és könyvkiadó. 1856-ban mint könyvkötő telepedett le Eperjesen. 1859-ben megvásárolta a helyi legnagyobb könyvkereskedést és azt 1869-ben Pestre helyezte át. A könyvkereskedést 1880-ban könyvkiadói osztállyal bővítette ki, majd az egész vállalatot öccsével, Leóval 1895-ben Révai Testvérek Irodalmi Intézet néven rt.-gá alakította át. A rt.-ot rövidesen fiai: ~ Mór János és ~ Ödön vették át, akik a vállalatnak országos hírnevet szereztek. Nevéhez fűződik a m. szakszerű könyvkereskedelem kialakítása, valamint a Magy. Könyvkereskedők Orsz. Egyesületének megalapítása. – M. Nemzeti irodalmunkról és a magyar könyvkereskedelemről (Bp., 1887); A társadalmi jólét föltételei (Bp., 1901). – Irod. Steinhofer Károly: R. S. életés pályarajza 1833 – 1908 (Bp., 1910); Révai Mór János: Írók, könyvek, kiadók (I – II., Bp., 1920).