Kezdőlap

Révay Ferenc (? , 1489Pozsony, 1553. nov. 1.): nádori helytartó. Kisnemesi család sarja. 1521-ben Báthori István nádor titkára. A mohácsi vész után a Habsburgokhoz állt, s 1527-ben ő nyerte meg Černi Jovánt I. Ferdinánd pártjának. Jutalmul Szklabina várát és a Kir. Tábla elnökségét kapta. 1532-ben Turóc vm. főispánja. 1538-ban kir. személynök. 1542-ben nádori helytartó. Adomány és zálogba vétel révén családjának hatalmas birtoktesteket szerzett.