Kezdőlap

Révay József, gróf (? , 1905? , 1945); filozófus. Festőművésznek indult, majd a bp.-i egy.-en filozófiai tanulmányokat folytatott. Írói pályafutását a Századunk szocialista íróinak körében kezdte. 1940-ben magántanárrá képesítették. 1941-től 1944-ig a bp.-i tudományegy.-en magántanár az erkölcsfilozófia tárgykörben. Mint filozófust az illúzióktól mentes emelkedettség jellemezte. – F. m. A megismerés antinómiája Kantnál (Bp., 1936); Az erkölcs dialektikája (Bp., 1940); Kisnemesek Tajnán. Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához (Bp., 1942). – Irod. Mátrai László: R. J. (Bp., 1947.)