Kezdőlap

Révay Péter, báró (? , 1568. febr. 2.Trencsén, 1622. jún. 4.): koronaőr, a Habsburgok híve. A strassburgi ev. ak.-n tanult. 1598-ban Turóc vm. főispánja. 1604-ben kir. tanácsos és a Kir. Tábla bírája. 1608-tól haláláig koronaőr. 1610-ben főudvarmester, 1615-ben főajtónálló, 1619-ben kir. főasztalnok. De Sacre Coronae Regni Hungariae fortuna Commentarius (Augsburg, 1613. Későbbi kiadásai: De Monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae, Francoforti, 1659 címen jelentek meg) c. történeti műve a Habsburgpárti m. nemesség kedvelt olvasmánya volt másfél évszázadon át. – Irod. Szilágyi Sándor R. P. és a szent korona (Ért. a tört. tud. köréből, V., Bp., 1875).