Kezdőlap

Révész Ferenc (Bp., 1912. dec. 9.Bp., 1985. ápr. 21.): politikus, könyvtáros, tanulmányíró. Felsőkereskedelmi isk.-t végzett 1925- 1930 között. 1930-ban lett az SZDP tagja, 1931-34-ben az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) titkára. Cikkei jelentek meg a Népszavában, a Szocializmusban. Politikai munkája, előadásai miatt többször került rendőri felügyelet alá. 1933-tól a Fővárosi Gázműveknél tisztviselő letartóztatásáig, 1938-ig. Szabadulása után munkaszolgálatra rendelték, 1945-ig toloncházakban, internáló táborokban volt. 1945- 48-ban az SZDP Központi Vezetőségének tagja, 1945-től 1953-ig ogy.-i képviselő. A két munkáspárt egyesülése után 1948-1951 között az MDP agitációs és propaganda osztályát vezette. Az 1949-50. tanévben az Eötvös Loránd Tudományegy.-en a nemzetközi munkásmozgalom történetének megbízott előadója volt. 1951-től 1956-ig az MTA Könyvtárának osztályvezetője, 1956-79-ben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ig.-ja, majd főig.-ja. A Fővárosi Tanács tagja (1956-1971), 1970-től haláláig az MSZMP KB tagja. Egyik szerk.-je volt a Budapest c. folyóiratnak. – F. m. Zola (Bp., 1939); Maxim Gorkij (Bp., 1946); Szabadságeszme a magyar irodalomban (Bp., 1948); Csokonai Vitéz Mihály (Bp., 1951); Hajdu Henrik 1890-1969 (Bp., 1970). – Irod. Remete László: Könyvtáros portrék (Bp., 1979); Meiszner Tamásné: R. F. (Könyvtári Híradó, 1985); Strassenreiter Erzsébet: R. F. (Pártélet, 1987. 12. sz.).