Kezdőlap

Révész Kálmán (Debrecen, 1860. aug. 11.Miskolc, 1931. dec. 4.): ref. püspök és egyháztörténész. ~ Imre ref. lelkész fia, Imre ref. püspök apja. A debreceni teológiai ak. elvégzésé (1883) és külföldi tanulmányok után 1886-ban Pápán teológiai tanár, 1892-ben kassai lelkész. 1898-ban Abaúj egyházmegyei esperes. 1918-ban a tiszáninneni ref. egyházkerület püspöke. Sok egyházi és világi lapban jelentek meg cikkei és tanulmányai. – F. m. A reformáció hatása hazánkra (Debrecen, 1884); Százéves küzdelem a kassai ref. egyház megalakulásáért (Bp., 1894); Alvinczy és a kassai vértanúk (Bp., 1899); A magyar reformáció kezdetéről (Bp., 1902). – Irod. Ravasz László: Temetési beszéd R. K. felett (Sárospatak, 1931).